ZÖLD INNOVÁCIÓS HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZAT

A pályázat célja

Az Óbudai Egyetem hosszú távú célkitűzése, hogy intézményi működése megfeleljen a környezettudatosság és fenntarthatóság szempontjainak. A fenntartható fejlődés szemléletét integráló működési modell eredményességéhez az egyetem minden polgárának - az oktatók, hallgatók és foglalkoztatottak - aktív hozzájárulása szükséges. A pályázat célja az egyetem képzésein résztvevő hallgatók bevonása a közös gondolkodásba azáltal, hogy olyan ötletek benyújtására tesz felhívást, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy még zöldebbé váljon az Óbudai Egyetem. Pályázni az alábbi témákat érintő ötletekkel lehet: víz- és hulladékgazdálkodás, energiagazdálkodás, természetvédelem, klímaváltozás, fenntarthatóság, zöld innováció. 

A pályázók köre

A pályázaton részt vehet minden, az Óbudai Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgató, aki magára nézve kötelezően elfogadja a pályázati feltételeket.

Pályázni lehet egyénileg vagy csoportosan, egy pályázó maximum 1 ötlettel pályázhat.

Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor a nyertesek díjazására rendelkezésre álló keretösszeg összesen 700 ezer Ft, amely az alábbi díjakat tartalmazza:

I. díj     350 eFt

II. díj    200 eFt

III. díj   150 eFt

A támogatás formája

Az Egyetem az egyszeri támogatást az elnyert összeg erejéig ösztöndíjként/külső személyi juttatásként nyújtja, amelyet a nyertes pályázó részére az elbírálást követő 60 napon belül átutalással teljesít.

A pályázatok benyújtásának határideje

2020. május 15. 24.00 óra.

A pályázat beadásának helye, benyújtásának módja

A pályázatot egy „Greenification - Pályázat” tárgyú e-mailben kell elküldeni az innovacio@uni-obuda.hu email-címre. A pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat, úgy mint Jelentkezési lapot és Szerzői jogi nyilatkozatot aláírva elektronikusan kell benyújtani.

A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha

a) a pályázat benyújtási határidőn túl érkezett be,

b) a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott formai követelményeknek.

A pályázati eljárás során hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség.

Benyújtandó dokumentumok

 • Jelentkezési lap (Aláírva elektronikusan)
 • Szerzői jogi nyilatkozat (Aláírva elektronikusan)
 • Az ötlet bemutatása kiemelve az innovatív elemeket (Elektronikusan adandó be.)
 • Az ötlet mellékletét képező megvalósíthatósági terv, ütemterv, valamint költségvetés. (Elektronikusan adandó be.)

Pályázat elbírálásának határideje

2020. május 29.

Eredményhirdetés

Az Óbudai Egyetem Fenntartható Egyetem Konferencia címmel megrendezésre kerülő eseménye keretében.

A pályázat eredményéről és a díjkiosztó időpontjáról minden pályaművet beadó külön értesítést kap.

A legfontosabb értékelési szempontok:

 • az ötlet innovativitása, újszerűsége
 • a fenntartható működéshez való hozzájárulás mértéke az intézmény egészét tekintve,
 •  a gazdasági számítás megalapozottsága,
 • a kidolgozottság mértéke és annak színvonala.

Döntés a pályázatról

A pályázatok eredményéről a pályázót a Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság e-mailben értesíti a döntés meghozatalától számított 5 munkanapon belül

A pályázattal kapcsolatosan további információk

Az információk elérhetők az uni-obuda.hu/palyazatok weboldalon.

Mellékletek:

 • Jelentkezési lap
 • Szerzői jogi nyilatkozat
 • Adatvédelmi tájékozató

 

Budapest, 2020. március 2.

Kersánszki Tamás
PTI igazgató

Kapcsolódó dokumentumok